Retur

Innimellom gjør vi alle feil. Og det er lov :)
Du har full returrett i 14 dager fra du mottar din pakke fra oss (for kjøp over kr. 299,-). Dette er i henhold til angrefristloven. Varer som skal returneres til oss, må være i den stand du mottok varene (ny og ubrukt). Er ikke varene i den stand du mottok de, kan returretten helt eller delvis bortfalle.

Mottar du en annen vare enn bestilt, eller det er feil og mangler ved leveransen, vil vi forsøke å rette opp denne feilen så fort som mulig. Ønsker du å returnere varer, eller du opplever feil på leveransen, ber vi deg kontakte kundeservice så raskt som mulig på retur@snus365.no. Du som kunde betaler returfrakt i de tilfeller som ikke skyldes feil fra vår side.
Ved mottatt retur vil du få beskjed og penger tilgode tilbakeføres via Klarna. Vi gjør oppmerksom på at det trekkes et handling-gebyr på 60,- fra det tilgodehavende.

Angrerett

Du har i henhold til angrerettloven rett til å gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen er 14 dager regnet fra den datoen du mottok varene. Dersom du har bestilt flere varer i en og samme bestilling utløper angrefristen 14 dager etter den dag du mottar den siste varen. Rett til å utøve angreretten forutsetter at forsegling eller emballasje ikke er brutt etter levering. Det vil for eksempel være tale om brutt forsegling dersom den forseglede plasthylsen på en pakke med fem eller ti snusbokser er ødelagt eller fjernet.

Dersom du ønsker å benytte seg av angreretten, må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å angre kjøpet. Dette kan gjøres ved å gi beskjed om dette til oss via epost til retur@snus365.no. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender beskjed om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Du er ansvarlig for varens tilstand fra det tidspunktet du mottok varen og til og med returforsendelsen. Varene må returneres innen 14 dager fra den dag du varslet oss om at du ønsker å benytte deg av angreretten. Du står selv for betaling av forsendelsen.

Dersom du ønsker å utøve angreretten, vil vi tilbakebetale alle betalinger som er mottatt fra kunden, bortsett fra leveringskostnadene, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottok melding om din beslutning om å gå fra avtalen. Klarna foretar tilbakebetalingen til den kontoen som ble belastet ved kjøpet, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt mellom partene.
Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til kunden har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først. Vi har rett til å trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjon på varene dersom og i den utstrekning en slik verdireduksjons skyldes kundens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

Reklamasjon

Reklamasjonsretten omfatter varer som er mangelfulle i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Hvis det er noen feil ved varene du har mottatt eller dersom noe mangler, må du kontakte oss  på retur@snus365.no så snart som mulig etter at feilen er oppdaget. I forbindelse med reklamasjonen må ordrenummeret og årsaken til reklamasjonen oppgis. Reklamasjoner som er gjort innen to måneder etter at du har oppdaget feilen, anses alltid for rettidig. 

Defekte varer som returneres til os bør behandles som om de var feilfrie. Ved alle typer retur er det svært viktig at varene er pakket på en slik måte at de ikke risikerer å bli skadet.

365 eCommerce AS står alltid for returkostnadene ved skadde eller feil varer, dvs. for godkjente reklamasjoner. Når varene det er reklamert på er returnert og 365 eCommerce AS har godkjente klagen, kompenseres kunden. 365 eCommerce ASs ansvar er begrenset til det kunden har betalt for varen og eventuelle returkostnader. Hvis kunden allerede har betalt varene, og hvis partene ikke er enige om noe annet, vil tilbakebetalingen skje til kontoen som ble belastet ved kjøpet. Slike tilbakebetalinger gjøres vanligvis innen 14 dager.

365 eCommerce AS forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom 365 eCommerce AS finner at varene ikke er mangelfulle etter gjeldende forbrukerlovgivning. I de tilfeller varene returneres grunnet reklamasjon og feil ikke kan oppdages, vil kunden måtte betale et gebyr tilsvarende de kostnadene 365 eCommerce AS har hatt i forbindelse med administrasjon, frakt og håndtering av saken, oppad begrenset til NOK 299. Avgiften faktureres med 14 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling vil det tilkomme forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven. Det vil også tilkomme et purregebyr på NOK 70 dersom betalingsfristen oversittes med 14 dager.

Copyright © Snus365 AS, Org nr: 928 729 400, Eternitveien 44, 3470 Slemmestad. Den norske nettbutikken for snusere.