Snusbutikk på nett i dagens næringsliv
Fra høyre: Kjetil Frederiksen, Adrian Christopher Huer og Morten Iversen i Snus365.no som er uenig med Virke KBS om at lovverket er «snillere» mot nettbutikkene. (Foto: Javad Parsa)
 

 Journalist: William Bugge /Dagens Næringsliv 

Snusnettbutikkene er oppgitt over påstandene om at de utnytter "smutthull" i lovverket.

Bransjeforeningen Virke gikk denne uken ut mot det den mener er konkurransevridende regler i kampen om norske snus- og tobakkskunder. Ifølge Virke KBS, som representerer norske kiosker, bensinstasjoner og servicehandel, gir tobakksloven nettsnusbutikker en fordel i kampen mot de fysiske butikkene.

– Ved gjennomgåelse av tobakksregelverket finner vi at nettbutikkene har et smutthull i loven som gjør at de har andre sanksjonsformer ved brudd på tobakksskadelovens tydelige bestemmelser sammenlignet med fysiske utsalgssteder, sa Virkes Iman Winkelman.

Nå slår nettaktørene tilbake:

– Vi må si vi begynner å bli lei av å høre på retorikken til Virke i denne saken, sier markedsføringssjef Adrian Christopher Huer i den norske nettbutikken Snus365.no.

– Fremfor å krumme ryggen og møte konkurransen fra nettaktører som oss, kommer de med vage og teoretiske antagelser om hvor ille det er at vi selger snus på nett.

Enda lenger går Markus Lindblad i svenske Haypp, selskapet bak nettbutikkene snushjem.no, snus.com og snuslageret.no.

– Hittil har jeg ikke hørt mange korrekte ord fra Winkelman, sier Markus Lindblad.

– Han blir presset av Norgesgruppen for å redde deres bruttomargin fra snus. Prisene hos de store detaljhandelsselskapene med Norgesgruppen i spissen, er fortsatt veldig høye og marginene særdeles høye. Norgesgruppen & Co har i alle år flådd den norske snuseren, men Snuslageret.no's interesse for det norske snusmarkedet har skapt konkurranse, ferskere snus og økt tilbud, der vinneren helt klart er den norske snuseren.

Norgesgruppens direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt Bård Gultvedt svarer:

«Påstandene fra Lindblad i snusgiganten Haypp Group er uriktige. Virke KBS er opptatt av at alle som selger snus i Norge skal konkurrere på like vilkår. Det er en fornuftig holdning vi naturligvis støtter.»

snus365 i dagens næringsliv
Adrian Huer i Snus365.no mener tobakksskadeloven ikke skiller mellom netthandel og fysisk butikk så vidt han er bekjent. (Foto: Javad Parsa)
 
Uenig med tolkning av loven
Virke KBS viser blant annet til at en fysisk butikk kan risikere salgsforbud for eksempel ved å ha brutt tobakksreklameforbudet eller har solgt til mindreårige, risikerer en nettbutikk kun et krav om retting og eventuelt tvangsmulkt.

– Tobakksskadeloven skiller ikke mellom netthandel og fysisk butikk så vidt meg bekjent. Vi ser ikke at netthandelsaktører er særskilt beskyttet mot disse paragrafene. Alle som opererer i Norge har norsk lov å forholde seg til. Det er i alle fall vårt utgangspunkt, svarer Huer.

Tilbakeviser påstander
Ifølge Virkes Iman Winkelman støtter Helsedirektoratet deres tolkning av loven.

«Vi vil på det sterkeste tilbakevise påstandene som fremsettes av Lindblad og Huer. Et samlet bransjestyre bestående av representanter fra alle de ledende servicehandelsaktørene har besluttet at vi skal engasjere oss i kampen for like spilleregler i det samlede markedet for tobakk. Vårt anliggende i denne saken handler på ingen måte om å ødelegge hverken for forbrukerne eller de digitale tobakksbutikkene, men å sørge for at alle som omsetter denne varegruppen opererer med samme start- og målstrek i konkurransen om å være kundenes førstevalg. Vi konstaterer at Helsedirektoratet stiller seg bak vår tolkning av dagens lovverk, og at flere politikere har fattet interesse for problemstillingen i forlengelsen av DNs oppslag om gjeldende lovsmutthull», skriver Winkelman.

Helsedirektoratet skriver i en epost:

«Det stemmer at salgsforbud kun kan ilegges hvis fysiske salgssteder ikke overholder bestemmelsene i tobakksskadeloven. Helsedirektoratet har ikke samme sanksjonsmulighet overfor nettbutikker og det vil ikke bli noen endringer når det gjelder dette i forbindelse med nytt regelverk for fjernsalg.»