Vår arbeidsplass (og mange andres) står nå i fare for å forsvinne fordi den sittende regjeringen ønsker å stenge salg av snus over nett.

I Folkehelsemeldingen kommer det frem at det i hovedsak er en årsak til dette:
  • Fordi det er for mange unge som snuser, og i følge Folkehelsemeldinga er det netthandel sin skyld.

Vi skrev en kronikk i Nettavisen om usannhetene i Folkehelsemeldinga og fikk svar fra Kjerkol.

Du kan lese vår kronikk her:
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/det-virker-som-at-kjerkol-er-rundlurt-av-lobbyistene/o/5-95-1041634

Og Kjerkhol sitt svar her:
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/hensynet-til-folkehelsa-gar-foran-tobakksindustriens-inntjening/o/5-95-1046476

Det er tydelig at Kjerkol unnviker å svare på flere av våre spørsmål. Hun nevner ikke med ett ord at Folkehelsemeldingen inneholder helt avgjørende faktafeil. På oss virker det som at det er helt greit å ta beslutninger på feil grunnlag. Det viktigste er å få tatt noen beslutninger, uansett hvor lite gjennomtenkte de er.

Løgn og fakta

Løgn

  • Norske nettbutikker selger snus til mindreårige.

Fakta

  • Alle nettaktørene i Norge som vi kjenner til har aldersverifisering gjennom BankID. Det betyr at ingen under 18 år kan kjøpe snus på nett.
  • Under 7% av våre kunder er i den yngste kundegruppen fra 18-25 år. Når SSB kan fortelle oss at 22% av landets innbyggere i denne aldersgruppen snuser, er det betimelig å spørre hvor de kjøper snusen sin.

I fjor ble det solgt ca. 110 millioner snusbokser i Norge. Ca. 87% av disse selges over disk (dagligvare/kiosk/bensin). Det er i disse kanalene de unge får kjøpt snus når de er under 18. Det går ikke verken hos oss eller noen av våre konkurrenter her i Norge.

Så derfor spør vi: Er ikke politikerne i Norge pliktige til å ta beslutninger basert på faktaopplysninger, og ikke synsinger fra Kreftforeningen, NHO eller Virke?

Vi kunne også like gjerne sagt: Det er dagligvare, kiosk og bensinstasjonene som må stenges for salg av snus. Det er her alderskontrollen svikter.

Statsstøttet konkurransevridning

Det som kommer til å skje hvis norsk netthandel stenges ned er at de store dagligvarekjempene blir beriket. Det er faktisk de eneste som vinner på dette. For dem er det helt perfekt at staten stenger ned den mest brysomme konkurrenten. Det blir intet annet enn statsstøttet konkurransevridning. Vi stiller oss spørsmål om dette i det hele tatt er lov.

Spesielt ille blir det når det i Folkehelsemeldinga kommer frem at Kjerkol er bekymret for økende privatimport av snus. Ja, det finnes dessverre mange useriøse nettbutikker utenfor våre landegrenser. Vi skal ikke lenger enn til Danmark for å finne nettbutikker som sender snus til Norge uten alderskontroll. Da må vi (Norge) jobbe for å stoppe. Men norske nettbutikker har vel ikke skylden for at utenlandshandelen ikke kan kontrolleres?

Stenges norske nettbutikker vil vi mest sannsynlig se en kraftig økning i privat importen. I Norge i dag er det selvjustis mellom nettbutikkene. Det finnes ingen seriøse butikker som selger snus med mer enn 45 mg/g nikotin. Men norsk ungdom kan kjøpe snus med over 150 mg/g nikotin i utlandet og få det sendt hjem uten at pakken stoppes på grensen. Her det ikke standardiserte pakninger (plainpack). ingen norsk helseadvarsel. Det er også dårlig informasjon om innhold og produksjonsland. Det betales ingen tobakksavgift til Norge, og ei heller mva. Ønsker vi virkelig at utenlandske nettbutikker skal berikes nå?

Aggressiv-markedsførings-løgnen

Det hevdes videre at vi (les:bransjen) bedriver aggressiv markedsføring for å rekruttere unge mennesker til å begynne med snus her i Norge.

Her er det på sin plass å nevne at det er forbudt å markedsføre snus i Norge. Er det noen som bryter loven, må de straffes, ikke hele bransjen. Det blir som å stenge ned hele Kiwi-kjeden fordi en 17 åring fikk kjøpt snus på Kiwi Ørsta.

Kreftforeningens undersøkelse fra 2021 viser at det finnes privatpersoner på sosiale medier som «fremsnakker» snus. Det er vel ganske klart at hva privatpersoner i Norge gjør på sosiale medier ikke er netthandelsbedriftene sin skyld. Det blir også å strekke begrepet «markedsføring» litt vel langt. I Norge er det vel fortsatt slik at innbyggerne, på privat hånd, kan si hva de vil om det de måtte ønske? Det er ytringsfrihet. Derav blir det også feil å tro at privatpersoner slutter å poste innlegg fordi netthandelen stenges ned.

Dette er en avledningsmanøver. Det er støy satt i en kontekst hvor det fremstilles som at dette problemet blir borte hvis man bare stenger den norske netthandelskanalen.

Og hva tror vi (og du) kommer til å skje med svenskehandelen?

Vi frykter for våre arbeidsplasser. Vi er engstelige for at beslutninger tas på uriktig grunnlag.

Vi ønsker naturligvis at dette forslaget stanses. I det minste burde det utredes om opplysningene som kommer frem i Folkehelsemeldinga er korrekte.

Derfor trenger vi hjelp fra deg som folkevalgt politiker, som ser hvor feil dette er og tør utfordre helseministeren, og i det minste be om dokumentasjon for påstandene som er fremlagt.

Til slutt: Helseministeren avslutter sitt debattinnlegg med at hensynet til folkehelsa går foran tobbakkselskapenes profitt. Det kan vi jo ikke være uenige om. Men dette handler ikke om profitt. Dette handler om vår overlevelse, og få stanset statsstøttet konkurransevridning.

  • Tobakkselskapene kommer fortsatt til å tjene sine penger.
  • Dagligvarebransjen blir rikere hvis netthandelen stenges ned.
  • Mange hundre ansatte rundt om i landet mister sine arbeidsplasser.

Dette er rett og slett ikke riktig. Sånn skal det ikke være i Norge. Skal helseministeren virkelig gjøre noe med snusforbruket, så må det totalforbys. Man kan ikke bare stenge én kanal og tro at det løser noe.

Mvh oss i Snus365 AS