I Norge er det fortsatt 15 prosent av befolkningen som røyker. I følge FHI og en internasjonal studie prøver 40% røykere å slutte hvert år, men kun 1/3 klarer det. For mange er det utfordrende å slutte, spesielt hvis man ikke har de rette hjelpemidlene.

En annen studie utført i regi av Helsedirektoratet tok for seg 1424 norske røykere for å finne det mest effektive hjelpemiddelet for å slutte å røyke. Som overskriften sier så er snus det beste hjelpemiddelet til å slutte å røyke. Studien vi at sannsynligheten faktisk godt over dobbelt så stor enn for de som prøvde å slutte uten hjelpemidler. Spesielt personer under 35 år brukte snus som røykeslutt. Selv om det er bekymringer rundt snusbruk blant unge, kan det være et verdifull hjelpemiddel for voksne som ønsker å slutte å røyke, sier Ingeborg Lund, forsker ved FHI. Det sier litt om viktigheten til snustilbudet her i Norge.

I studien ble det sammenlignet 6 ulike hjelpemidler målt opp mot ingen hjelpemidler. Her er resultatet:

I artikkelen publisert av FHI kommer det også frem at det er relativt få røykere som bruker hjelpemidler i røykeslutt-forsøkene sine. Flere hadde muligens greid å slutte å røyke hvis man hadde klart å øke interessen for å bruke hjelpemidler ved røykeslutt, sier Karl Erik Lund i FHI

Vi anbefaler selvfølglig ingen å begynne å snuse, men som et røykeslutt produkt kan det være en fin overgang for noen.