Den svenske regjeringen foreslår i høstens statsbudsjett å kutte tobakksavgiften på snus 20%, mens avgiften på røyk heves med 9%. Ifølge Aftonbladet 2 vil det potensielt koste staten 800 millioner årlig, men at det oppveies ved å sette opp avgiften på sigaretter og tobakksrøyk.

Dersom forslaget blir stemt gjennom, trer endringen i kraft 1. november 2024.

Dette sender et kraftig og positivt signal til Norge og Europa om at snus er et viktig skadebegrensende hjelpemiddel for å få ned andelen røykere. Kun i Norge og Sverige dør rundt 12 000 mennesker årlig av røyk, totalt i Europa er tallet svimlende 700.000. Dersom snus var tilgjengelig i flere land i Europa kunne det redde mange tusen liv hvert år.